AI umělá inteligence

Sdílej

Artificial intelligence (AI) is intelligence—perceiving, synthesizing, and inferring information—demonstrated by machines, as opposed to intelligence displayed by animals and humans. Example tasks in which this is done include speech recognition, computer vision, translation between (natural) languages, as well as other mappings of inputs. The Oxford English Dictionary of Oxford University Press defines artificial intelligence as:

the theory and development of computer systems able to perform tasks that normally require human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages.

Umělá inteligence ( AI ) je inteligence prokazovaná stroji, na rozdíl od přirozené inteligence, kterou projevují zvířata včetně lidí . Výzkum umělé inteligence byl definován jako obor studia inteligentních agentů, který se týká jakéhokoli systému, který vnímá své prostředí a podniká akce, které maximalizují jeho šanci na dosažení svých cílů. Termín „umělá inteligence“ byl dříve používán k popisu strojů, které napodobují a zobrazují „lidské“ kognitivní dovednosti, které jsou spojeny s lidskou myslí, jako je „učení“ a „řešení problémů“. Tuto definici od té doby odmítli hlavní výzkumníci umělé inteligence, kteří nyní popisují umělou inteligenci z hlediska racionality a racionálního jednání, což neomezuje způsob vyjádření inteligence. Aplikace umělé inteligence zahrnují pokročilé webové vyhledávače (např. Google ), systémy doporučení (používané YouTube, Amazon a Netflix ), porozumění lidské řeči (např. Siri a Alexa ), samořídící auta (např. Tesla ), automatizované rozhodování a soutěží na nejvyšší úrovni ve strategických herních systémech (jako jsou šachy a Go ). Jak se stroje stávají stále schopnějšími, úkoly, o nichž se předpokládá, že vyžadují „inteligenci“, jsou často z definice umělé inteligence odstraněny, což je fenomén známý jako efekt umělé inteligence . Například optické rozpoznávání znaků je často vyloučeno z věcí považovaných za AI, protože se stalo rutinní technologií.

Jak AI mění svět: Výzkum umělé inteligence AI

Jakákoli moderní technologie, kterou nyní známe nebo vidíme kolem sebe, pochází ze studia a výzkumu umělé inteligence , který trvá více jak šedesát let. V této blogové příspěvku se budeme podrobněji zabývat studiemi AI a jejich dopadem na naši každodenní realitu.

Jak se inteligentní stroje stávají čím dál všudepřítomnějšími, nabývá na obrátkách i činnost výzkumu umělé inteligence. V tomto článku se podíváme na to, jak umělá inteligence mění svět kolem nás a jaké jsou její přínose pro nás.

AI umělá inteligence

Co je umělá inteligence?

Umělá inteligence (AI) je schopnost strojů vykonávat činnosti, které by obvykle vyžadovaly lidskou inteligenci, jako jsou řešení problémů, rozhodování a pochopení řeči. Hlavními cíli vývoje AI jsou dosahnutí takového chování, které by bylo nebývale lepší než chování člověka, a dosažení schopnosti umělé inteligence překonat lidskou inteligenci.

V současnosti existují různé typy AI systémů. Mezi ně patří například expertní systémy, které jsou schopny řešit speciálně definované úlohy; umělá neuronová sít (ANN), která simuluje funkce mozku. Umělá inteligence (AI) je vědní obor, který se zabývá vytvořením umělých systémů, které dokáží podobným způsobem jako lidé řešit problémy a učit se ze svých zkušeností. AI může být použita ke zvýšení efektivity lidské činnosti nebo k úplnému nahrazení člověka.

Jak se AI používá v moderním světě

Existuje mnoho způsobů, jak se umělá inteligence dnes používá, a to ve všech odvětvích. Od průmyslových obráběcích strojů a počítačových her až po lékařské diagnostiky a dopravu a samozřejmě taky marketing.

Existuje mnoho způsobů, jak může umělá inteligence (AI) ovlivnit společnost. Může nám pomoci pochopit a řešit složité sociální problémy, poskytnout lepší služby a pomoci lidem vytvářet nové obchodní modely. To je jen několik příkladů toho, jak AI mění svět kolem nás.

AI může například pomoci odhalit a řešit problémy definované ve společnosti prostřednictvím analýzy dat. Lidé mohou využívat technologie AI pro sledování trendů, detekci chování, prognózu světové ekonomiky či odhalení nespravedlivých politik sociální nevyváženosti.

Lidé také mohou využívat AI k definování lepších legislativních směrnic a lidskoprávní osvobození. AI může lidem pomoci přesunout se od negativních postojů k pozitivnějším, aby byli schopni budovat lepší kultury na pracovišti, ve školách a pro obecní pracovníky. AI může také usnadnit interní pohled na problémy, kterým společnost čelí, například změny v pracovní síle, distribuci zdrojů nebo rizika obchodního sektoru.

AI také pomáhá poskytovat lepší služby výrobci a spotřebiteli. Například mohou spotřebitele podpořit formou personalizovaných nabídek produktu. AI také umožňuje organizacím lepší provoz a optimalizaci prostřednictvím algoritmických rozhodnutí v reálném čase.

spot_img

PISALEK.AI - Vyzkoušejte ZDARMA

- REKLAMA -spot_img

PISALEK.AI - Virtuální Moderátor

Novinky

Proč vyzkoušet vůz TESLA Y?

Vyzkoušejte si novou TESLU Y u nejlevnější autopůjčovny v...

Meditace

Najít vhodného průvodce světem meditace může být klíčové pro...

Budoucnost meditace a Virtuální Realita

Budoucnost virtuální reality a umělé inteligence pro meditaci může...

Image Creator

Image Creator vygeneruje obrázky pomocí AI na základě vašeho...

První blog „psaný umělou inteligencí AI“

Využijte umělou inteligenci a poslechněte si článek Umělá inteligence AI se...

2023 Inflace aktuálně

Inflace 2023 aktuální vývoj a prognózy inflace. Inflace je...

Pronájem Eshopu

Výběr systému internetového obchodu Nákupy po internetu představují jednu z...

Obrazky.Ai generátor obrázků umělou inteligencí online a bez registrace

Obrazky.Ai generátor obrázků umělou inteligencí online a bez registrace....

Virtuální Moderátor AI

Virtuální moderátor nebo zcela digitální moderátorka či mluvčí pro...

Vliv umělé inteligence (AI) na člověka?

Proč začít používat umělou inteligenci AI a co vše...

AI Korektury textů

Generátor textů umělou inteligencí AI. Generátor DALL-E, OpenAi, ChatGPT...

GPTZero kontrola textů psaných AI

GPTZero umožňuje poznat texty napsané AI umělou inteligencí, hodnotí...